1e Bondenvergadering Limburg

06 maart 2024

Zaal: St Ludovicus – Luikersteenweg 395 Te Raperingen.

De agendapunten zijn:

  • Welkomstwoord
  • Goedkeuring vorig verslag
  • Nieuws vanuit de KBOF
  • Nabespreking PK 2023
  • PK 2024-2025
  • Mededelingen keurmeesters
  • Mededelingen veldornithologie
  • Nofon
  • Bestellen TT- materiaal
  • Suggesties + rondvraag
klok